En dansk undersøgelse viser, at brugen af antibiotika øger type 2-diabetes risiko. Patienter med type 2-diabetes er overeksponerede for antibiotika før de diagnosticeres med type 2-diabetes. Dette kan indebære en øget efterspørgsel efter antibiotika og en øget risiko for infektioner til patienter med endnu udiagnosticerede diabetikere, pre-diabetikere, eller diagnosticerede type 2 diabetes. Imidlertid kan muligheden for, at antibiotika eksponering øger diabetes risiko ikke udelukkes på nuværende tidspunkt. Antibiotika anvendt i landbruget er kendt for at have en indvirkning på menneskers sundhed og kan meget vel være forbundet til forskellige sygdomme og lidelser. Mere end 26 millioner er diagnosticerede med type 2 diabetes i USA alene.